Centralizator contracte de achizitie publica atribuite prin compartimentul achiziții publice in perioada ianuarie – decembrie 2023