ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 8570 din 19.08.2022 pentru acordare  finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al orașului Ungheni în anul 2022 pentru non-profit de interes local

Nr. 8570/19.08.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordare  finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al orașului Ungheni în anul 2022 pentru non-profit de interes local

 1. Autoritatea contractantă Orașul Ungheni, cu sediul în localitatea Ungheni, str. Principală, nr. 357, judeţul Mureş, codul fiscal 4323322, telefon 0265/328212, fax 0265/328112, e-mail ungheni@cjmures.ro
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
 • Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului Nr.82/2001, republicată;
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 1. Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes local, sunt: cultură și culte.
 2. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit pentru anul 2022, conform Hotărârii Consiliului Local Ungheni nr. 9 /08.02.2022 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Ungheni pentru anul 2022, sunt următoarele:
 • 000 lei – pentru domeniul cultură
 • 000 lei – pe domeniul culte
 1. Durata derulării proiectelor: anul 2022
 2. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Orașului Ungheni.
 3. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitanţilor, la sediul Primăriei Orașului Ungheni, strada Principală nr.357, Registratura – camera 1, până la data de 09.2022, ora 13:00.
 4. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărâre a Consiliului Local Ungheni.
 5. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, Comisia de evaluare şi selecţionare va afişa pe site-ul Primăriei Orașului Ungheni rezultatul selecţiei precum şi fondurile propuse a fi alocate.

 

PRIMAR

Prodan Victor