Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Anunt elaborare proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Ungheni si al serv publice de interes local

Stat de functii Primaria orasului Ungheni