Proces verbal de selectie a dosarelor pentru examenul organizat in data de 29.05.2018