Proces verbal nr. 4679 din 6 august 2018 privind afisarea rezultatelor finale a examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 06.08.2018