Proces verbal nr. 6275 din 24.09.2019 privind afisarea rezultatelor probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de Sef birou – Birou Urbanism, Investitii si Achizitii Publice din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului