Proces verbal nr. 6276 din 24.09.2019 privind afisarea rezultatelor probei interviu a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante de conducere de, de Sef birou – Birou Urbanism, Investiții si Achizitii Publice din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului