Proces verbal nr. 6889 din 27.11.2018 privind afisarea rezultatelor probei interviu