Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in clasa a unor functionari publici