„ PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII„

ANUNŢ

Orașul Ungheni, organizează în perioada 29.01.2024 – 15.02.2024, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

 „ PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU

PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII

beneficiar: MURESAN ALEXANDRU si MURESAN VERONICA;

elaborator:  S.C. ARCHIPROG  S.R.L. – TG-MUREȘ – Arh. ISZLAI TAMAS;

Consultarea documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: Informaţii publice – Arhitect Şef – Urbanism- Documentaţii de urbanism P.U.Z./P.U.D. aflate în dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 15.02.2024 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 12.02.2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

Memoriu_PUZ Ungheni

PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ZONA PENTRU PARCARE CAMIOANE SI CLADIRE PRESTARI SERVICII – 2 – Layouts