Anunț cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fară evaluarea impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)”

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI titular al proiectului „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fară evaluarea impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș(extindere rețea canalizare menajeră)” propus a fi amplasat în orașul Ungheni, satele Vidrasău, Morești, în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E 60-DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP – ului, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.