Anunt cu privire la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni 26,25 ha

Orasul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul in orasul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328212, email: ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor- primar, anunta initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa a urmatoarelor suprafete de pajisti naturale din domeniul privat al orasului Ungheni in suprafata totala de 26,25 ha, delimitate in urmatoarele trupuri de pajisti:

  1. Trup 1. Orasul Ungheni, denumirea topica: „CITFALĂU” MOREȘTI, CF nr. 52424, suprafata de 26,25 ha

Ofertele se depun la Sediul Primariei Orasului Ungheni pana la data de 08.06.2021 orele: 09:00, procedura de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primariei Orasului Ungheni, in data de 08.06.2021, orele: 10:00.

Pot participa proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice, membrii ai comunitatii locale.

Atribuirea se face conform criteriilor stabilite prin Documentatia de atribuire.

Documentatia de atribuire se pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere.

Alte informatii la sediul Primariei Orasului Ungheni.