Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Tarlaua T41

U.A.T. Ungheni, din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, plan parcelar și tabel parcelar, pentru tarlaua T 41, parcelele nr. 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1155, 1159, 1160, 1162, începând cu data de 22.09.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei orașului Ungheni, conform prevederilor art. 40, alin.(7), alin.(8) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale planului parcelar, vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului Ungheni, în termen de 60 de zile de la afișare și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Tabel parcelar si plan parcelar Tarla 41