ANUNȚ PRIVIND INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A UNEI PASUNI in suprafata de 22.732 mp înscris in CF nr. 52460/Ungheni

ANUNȚ PRIVIND INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A UNEI PASUNI

Oraşul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în oraşul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328112, e-mail ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor -primar, anunta inchirierea  prin atribuire directa, a unei pasuni din izlazul aflat in domeniul privat al oraşului Ungheni în suprafaţă de 22.732 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 52460/Ungheni.

Procedura de inchiriere se face conform Hotararii Consiliului Local Ungheni nr.25 din 14.04.2022, tinand cont de prevederile art. 9 alin.2 din Legea 44/2018.

Documentatia de atribuire  se pune la dispoziţia persoanelor interesate de la Registratura Primăriei orașului Ungheni.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor, va avea loc la data de 06.05.2022 orele:1000, la sediul Primăriei orașului Ungheni. Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei orașului Ungheni până la data de 06.05.2022 orele: 0900.

Eventualele contestatii se depun la sediul Primariei Orasului Ungheni in termen de 48 de ore de la inchiderea licitatiei.

Alte informaţii se poate obtine de la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.

      Data

26.04.2022