Anunt privind necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Canalizare menajera în orașul Ungheni și a localităților aparținătoare Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești, jud. Mureș – Continuarea lucrărilor începute în baza AC nr. 40 din 30.06.2008”

”ORAȘUL UNGHENI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARȚINĂTOARE: CERGHID, CERGHIZEL, VIDRASĂU, RECEA ȘI MOREȘTI, JUD. MUREȘ- CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 40 DIN 30.06.2008 ”, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, localitățile Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro și la sediul Primăriei orașului Ungheni, în zilele de luni, miercuri, joi între orele 8:30-16:30, marți 08:30-18:30 și vineri 8:30-14:30.

Observațiile publicului se primesc prin poștă la A.P.M. Mureș, Târgu-Mureș, strada Podeni nr. 10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax 0265 314 985”.