Anunt PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISITICE PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANȚĂ AUTO PENTRU VEHICULE PENTRU SPORT CU MOTOR

ANUNŢ

Orașul Ungheni, organizează în perioada 28.10.2022 – 18.11.2022, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

 P.U.Z. – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISITICE PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANȚĂ AUTO PENTRU VEHICULE PENTRU SPORT CU MOTOR’’, beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUREȘ RALLY TEAM; elaborator:  S.C. EUROCONCEPT S.R.L.- arh. Octavian LIPOVAN;

Consultarea documentaţiei de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: INFORMATII PUBLICE – Dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.11.2022 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 18.11.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

ROMÂNIA

JUD. MUREŞ
Primăria Ungheni
547605 Ungheni nr. 357 ; urbanismungheni@gmail.com,
tel/fax 0265-328112,328212
Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Consultă aici…