Anunt referior la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures pentru proiectul CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL UNGHENI

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului ” CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARȚINĂTOARE: CERGHID, CERGHIZEL, VIDRASĂU, RECEA ȘI MOREȘTI, JUD. MUREȘ- CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 40 DIN 30.06.2008 ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impctului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI ȘI A LOCALITĂȚILOR APARȚINĂTOARE: CERGHID, CERGHIZEL, VIDRASĂU, RECEA ȘI MOREȘTI, JUD. MUREȘ- CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 40 DIN 30.06.2008” propus a fi amplasat în oraș Ungheni, localitățile Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea și Morești, jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”