Anunt referior la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures pentru proiectul MODERNIZAREA DC 124 VIDRASĂU-ȘĂUȘA

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni, satul Vidrasău – Șăușa

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”