Anunt referitor la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa suprafete de pajisti in suprafata totala de 9.85 ha

ANUNȚ

 

Orașul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în orașul Ungheni, nr.357, tel.0265328112, e-mail ungheni@cjmureș.ro, reprezentant prin Prodan Victor–primar, anunță inițierea procedurii în vederea închirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafețe de pajiști naturale din domeniul privat al orașului Ungheni în suprafață totală de: 9,85ha, situată în următorul trup de pajiști:

Nr.crt. Trupul Identificare(CF) Pajiște pt. specia Suprafața(ha) Valoarea chiriei(lei/an)
1 Citfalău-Morești 52424 Ovine

Bovine

Caprine

9,85 3940

Ofertele se depun la Sediul Primăriei Orașului Ungheni pînă la data de 21.04.2023, ora 10.00, procedura de deschiderea ofertelor va avea loc la Sediul Primăriei Orașului Ungheni, în data de 21.04.2023, ora 11.00.

Pot participa proprietarii de animale , persoane fizice sau juridice, membrii ai comunității locale.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate, la cerere.

Alte informații la sediul Primăriei Orașului Ungheni.