Proces verbal nr. 1054 din 19.02.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ungheni