Proces verbal nr. 3424 din 04.05.2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ungheni