Proces verbal nr. 595 din 30.01.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ungheni