Proces verbal nr. 8254 din 12.12.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ungheni