Raport final – finanțări nerambursabile domeniul cultură