156 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – sărbatorită la Ungheni

Unirea reprezintă cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat nouă, românilor, motiv pentru care se cuvine să acordăm acestui eveniment onorurile meritate.

Anul acesta, sărbătorim în ziua de 24 ianuarie, împlinirea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, eveniment cu o deosebită semnificaţie istorică.

Unirea Principatelor Române cunoscută şi sub numele de Mica Unire, reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Ţara Românească.

Mica Unire este strâns legată de personalitatea lui Al. I. Cuza şi de dubla sa alegere ca domnitor al ambelor Principate.

Alexandru Ioan Cuza a rămas în conştiinţa românilor ca cel dintâi domnitor al României moderne, întemeietorul Statului Naţional Român Modern.

Astfel, Unirea Principatelor Române din anul 1859 a constituit o etapă importantă pe calea formării statului unitar român și o premisă pentru cucerirea independenței naționale.