A început Recensământul General Agricol!

România a început Recensământul General Agricol pentru a afla toate datele la zi despre culturi, animale sau angajaţii din ferme. Informaţiile vor fi folosite inclusiv pentru acordarea subvenţiilor şi pentru programul naţional care încurajează asocierea între agricultori.

Și la nivelul orașului Ungheni și a localităților aparținătoare această acțiune de mare anvergură care presupune o colectare a datelor în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

Mai exact, recenzorul va afla de la persoana care deține o exploatație agricolă sau zootehnică, mai multe date pentru un registru electronic. Informațiile colectate vor fi folosite pentru a avea o situație clară despre suprafața terenurilor și pentru ce sunt utilizate, despre numărul de animale, dar și a oamenilor care se ocupă de agricultură. Se va știi astfel și ce suprafețe sunt cultivate ecologic. Obiectivul Uniunii Europene fiind ca ponderea acesteia să ajungă la 25 la sută, România situându-se acum pe ultimele locuri, cu doar 2,6 procente de suprafețe cultivate ecologic.

Îndemnăm locuitorii orașului Ungheni și a localităților aparținătoare, vizați de această activitate, la o bună colaborare cu personalul acreditat în acest sens, respectiv recenzorii care vor colecta datele necesare.

Pentru a înțelege importanța acestei acțiuni precizăm faptul că recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Datele colectate vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agro-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde. Datele recensământului vor fi folosite de Uniunea Europeană pentru acordarea de subvenții, dar și de către Guvern pentru creionarea strategiei agricole din următorii ani.

Biroul de presă al Primăriei Orașului Ungheni