Anunț privind acordarea pachetelor alimentare!

    ⚠️ANUNȚ privind acordarea pachetelor alimentare!
     Dosarul pentru obținerea pachetelor alimentare se poate depune până la data de 20.11.2021, la sediul Primăriei orașului Ungheni.
     Dosarul va conține următoarele documente:
• cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoţită în mod obligatoriu de acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere );
• acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj din luna anterioară celei în care se depune cererea, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate, etc);
• venitul net lunar/membru de familie de până la 1900 lei.