Curățarea zonelor în care au fost depuse ilegal deșeuri

În aceste zile, reprezentanți ai Primăriei orașului Ungheni supervizează activitatea de curățare a zonelor în care au fost depuse în mod ilegal deșeuri.

Zona pășunii și respectiv a malului râului Mureș din localitatea Morești, spații neamenajate în acest sens, sunt în aceste momente curățate atât prin mijloace mecanizate cât și prin intermediul resurselor umane, urmând ca în viitor perimetrul acestor activități să se extindă.

În acest sens, facem un apel către cetățenii orașului Ungheni și a localităților aparținătoare, în a respecta spațiul public și legislația în vigoare cu privire la deversarea/depozitarea/depunerea deșeurilor de orice natură în spații neamenajate.

Conform art.2 din Hotărârea C.L. nr.16/29.04.2014, coroborat cu prevederile Legii 211/15noi.2011, art.61, alin.a, republicată, privind regimul deșeurilor, publicată în M.O. al României, partea I, nr.837 din 25 noi.2011, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor ce țin de fapte prin care rezultă poluarea mediului înconjurător.

Așadar, rugăm locuitorii zonei administrate de Primăria orașului Ungheni să colaboreze cu autoritatea locală atât din perspectiva modului de depozitare în spațiile amenajate, cât și în sesizarea cu privire la persoanele sau zonele în care există astfel de depuneri ilegale de deșeuri.

Primăria orașului Ungheni