Facilitarea încadrării cetățenilor ucraineni, în piața muncii din România

În vederea sprijinirii inițiativei A.N.O.F.M. cu privire la campania de informare și facilitare a accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, atașăm pliantul următor conceput în 3 variante lingvistice de către inițiatorii proiectului.

pliant servicii refugiati ucraineni – pt print