Informare privind declarația de impunere

În cursul acestor săptămâni, reprezentanți ai Primăriei orașului Ungheni procedează la distribuirea/colectarea ”Declarațiilor de Impunere privind taxa specială pentru întreținerea sistemului de canalizare și stației de epurare ape uzate”, din partea locuitorilor orașului Ungheni și a localităților aparținătoare.

Completarea acestor declarații are ca drept scop, evidențierea unei situații concrete privind gospodăriile și numărul de utilizatori individuali ai sistemului de canalizare și stației de epurare ape uzate. Astfel, în urma informațiilor colectate se va face o evaluare a necesităților de interes public pentru deservirea în cele mai bune condiții a locuitorilor de pe raza U.A.T. Ungheni.

În cazul în care utilizatorii nu vor completa cu datele actualizate declarația de impunere, informațiile vor fi colectate din baza de date existentă la Registrul Agricol.

În urma realizării unei situații după colectarea primelor declarații, persoanele desemnate din cadrul aparatului administrativ al primăriei vor reveni în teren cu o a doua sesiune de distribuire a documentului tipizat la gospodăriile care nu au completat acest document. În această fază, documentele vor avea un termen de predare, fiind efectuate și verificări în teren.

Pentru o situație cât mai reală și totodată pentru a evita eventuale plăți suplimentare rezultate în urma consultării informațiilor din cadrul Registrului Agricol, îndrumăm cetățenii să completeze declarația și să o predea în cel mai scurt timp reprezentanților primăriei aflați în teren, sau la sediul primăriei orașului Ungheni, situat în loc. Ungheni, nr. 357, Județul Mureș.

Primăria orașului Ungheni