Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 11.2018 si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI CRESA IN ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES