Proces verbal nr. 6292 din 24.09.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ungheni