Anunt cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrica – statie de pompare, loc. Sausa(oras Ungheni)”, propus a fi amplasat in oras Ungheni, loc. Sausa, drum comunal 124, jud. Mures.

ORASUL UNGHENI, titular al proiectului „Alimentare cu energie electrica – statie de pompare, loc. Sausa(oras Ungheni)”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrica – statie de pompare, loc. Sausa(oras Ungheni)”, propus a fi amplasat in oras Ungheni, loc. Sausa, drum comunal 124, jud. Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mures din Tirgu Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni intre orele 9:00 – 15:00 si marti – vineri intre orele 9:00 – 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.