Anunț de participare depunere oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și culte pe anul 2024

Anunţ de participare

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 

Instituţia ORAȘUL UNGHENI invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură și culte

 

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură / culte pe anul 2024 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 550.000 lei, defalcat pe domeniul cultură: 50.000 lei, domeniul  culte: 500.000 lei.
  3. Durata proiectelor:  până în data de 31.12.2024.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.04.2024, ora 16:00 (intre data publicarii anuntului si aceata data, trebuie sa fie minim 15 de zile calendaristice)

Se foloseşte procedura accelerată conform art. 20, alin.2 din Legea 350/2005, ca urmare a necesității demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor din Orașul Ungheni care solicită finanțare nerambursabilă din bugetul local.

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Orașul Ungheni, strada Principală nr. 357 jud. Mureș
  2. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 23.04.2024 – 07.05.2024.

PRIMAR,

PRODAN VICTOR