Anunt de participare nr. 5944 din 04.08.2021 pentru acordarea finantarilor nerambursabile din bugetul propriu al orasului Ungheni in anul 2021 pentru activitatile non-profit de interes local