Anunt elaborare proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate a primarului si a serviciilor publice de interes local