Anunt nr. 3364 din 29.04.2021 referitor la stabilirea chiriilor lunare pentru locuintele ANL pentru anul 2021