Anunt nr. 621 din 30.01.2019 elaborare proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru derularea procedurii de acordare de finantari nerambursabile