Hotararea nr. 7 din 13 februarie 2024 privind aprobarea Structurii organizatorice a Statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni