Informare cu privire la publicarea anuntului prin care se solicita indicarea de obiective spre a fi finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism si cultura