Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la 30 martie 2024