Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la 30 septembrie 2021