Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la data de 31 martie 2021