Proces verbal nr. 2198 din 31.03.2020 cu ocazia sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local al orasului Ungheni