Proces verbal nr 4925 din 24.06.2021 cu ocazia sedintei extraordinare a CLU Ungheni