Proiect de hotarare nr. 6186 din 20.06.2022 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Ungheni