Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri si a taxei pe cladiri pentru durata starii de urgenta decretata in 2020