Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral de imbunatatire intretinere si exploatare a pajistilor aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice din orasul Ungheni