Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Tehnico-economice si s indicatorilor tehnico economici ai investitiei Extindere retea apa potabila in orasul Ungheni si satele apartinatoare