Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Tehnico-economice si s indicatorilor tehnico economici ai investitiei Extindere retea canalizare men in or Ungheni